Dragi prijatelji in uporabniki najinih izdelkov. V prilogi Večera Štajer'c je objavljen članek o naju in najinih izdelkih. Kot piše tudi v članku, sva neizmerno vesela in ponosna, da lahko skozi najine izdelke ustvarjava pristen stik med naravo in zdravjem. Z ljubenzijo ustvarjava nove izdelke in hkrati sva zelo ponosna, da kvaliteto v njih prepopznate tudi drugi. Ponosna na Lidlovo Lojt'ro domačih, kjer bo v novi sezoni predstavljen tudi najin naravni deodorant. Zahvala gre tudi kraju in prijetnim ljudem, ki se tukaj trudijo ustvarjati prihodnost. Hvala Anžeju in Mateji za podporo in objavo. Lovrenčani smo lahko ponosni na biser, ki ga tukaj imamo in hvaležni, da ga bomo v prihodnosti lahko še dodobra izbrusili.

 

Goran in Valerija Poglajen

Zelišča Salvia